BETA

09.12.2016

01:26

נושאים חמים

הרחפנים משמשים את פקחי עיריית רחובות בקרב נגד עברייני הפסולת

במשך שנים רבות המלחמה בעברייני הפסולת הבלתי חוקית הייתה כמעט אבודה, אבל עכשיו פקחי עיריית רחובות גייסו את שובר השיוויון. הרחפנים עוזרים להם לפקח על שטח פתוח של אלפי דונמים שבו משאיות שופכות זבל ומזהמות את הסביבה על מנת לחסוך את התשלום למטמנה. "אני מדלג מעל מכשולים, מגיע לכל מקום", סיפר מנהל מחלקת הפיקוח.