BETA

25.10.2016

14:25

נושאים חמים

התינוק שנולד לשלושה הורים: האם היום בו נבחר את תינוקנו מתקרב?

החודש חגגו חצי שנה ללידתו של התינוק המפורסם ביותר בעולם המדעי, שנולד משילוב דנ"א של שתי אימהות ואב אחד, בעקבות מחלה ממנה סובל הזוג שעוברת בתורשה לצאצאיהם. אך העידן החדש של ההנדסה הגנטית מעלה שאלות מוסריות ותיאולוגיות רבות

זוג ירדני מצא כי הוא נשא של תסמונת ליי, והעביר אותה לשני בניו החולים בה אף הם. לאחר שפנו למומחים, הם ביצעו בהם לראשונה הליך גנטי מורכב בו גרעין הביצית של האם הוחלף בגרעין ביצית של אישה אחרת, ובכך הפך התינוק הירדני לבנם של שלושה הורים, לראשונה בעולם.