BETA

בכירי משרד המשפטים יגישו בקשה לדחיית פינוי עמונה בחצי שנה

אחרי הריב על הקרדיט בין נתניהו לבנט מי החליט על דחיית פינוי עמונה, הפרקליטות צריכה להגיש את הבקשה לבג"ץ. בישיבה שהתקיימה היום בנושא נטען שאין עילה להתנגד לבקשת הדחייה אבל הסבירות היא שהדחייה לא תתקבל. הבעיה: לחפש הנמקות לדחות את הפינוי