BETA

07.10.2016

01:26

נושאים חמים

מקורות בעזה: מצבו הרפואי האמיתי של אבו מאזן לא טוב כמו שנראה בתקשורת

יו"ר הרשות הפלסטינית השתחרר הערב מבית החולים לאחר שעבר צינתור ורופאיו טוענים כי מצבו טוב, אך חרושת שמועות טוענת אחרת – אפילו לקרב ירושה על התפקיד