BETA

06.10.2016

23:12

נושאים חמים

69% מערביי ישראל – הח"כים של המשותפת היו צריכים להשתתף בהלוויית פרס

סקר חדשות 10 שנעשה על ידי חברת "סטאט-נט" בדק את מידת שביעות הרצון במגזר הערבי מהחלטת חברי הכנסת של הרשימה המשותפת שלא להגיע להלווייתו של הנשיא המנוח שמעון פרס. 18% בלבד מהנשאלים הביעו תמיכה בהחלטה לא להגיע, 69% התנגדו. בשאלה אחרת, 39% השיבו כי ח"כ אחמד טיבי מייצג את הציבור הערבי בצורה הטובה ביותר

חברי הכנסת של הרשימה המשותפת טעו בהערכת דעת הקהל של הציבור שלהם? חברי וחברות הכנסת של הרשימה המשותפת עלו בשבוע שעבר, לפני הלווייתו של הנשיא המנוח שמעון פרס, לכותרות בשל החלטתם לשלא להגיע להלוויה שריכזה מנהיגים מכל העולם.

 

סקר חדשות 10 שנעשה על ידי חברת "סטאט-נט" בהנהלתו של יוסף מקלדה ובפיקוח סוקר חדשות 10, פרופסור קמיל פוקס, הראה ש-69% מהנשאלים סבורים שמדובר בטעות וכי חברי הכנסת היו צריכים להשתתף בלוויה.

 

מנגד, רק 18% חשבו כי ההחלטה הייתה טובה ונכונה. 8% ענו שההחלטה שקיבלו חברי וחברות הכנסת לא משנה להם ו-6% השיבו שהם לא יודעים מה עמדתם לגבי ההחלטה. שאלה נוספת שעלתה היא מי מבין חברי הכנסת של הרשימה המשותפת מייצג בצורה הטובה ביותר את עמדות הציבור הערבי?

כאן הגיעה תשובה שאולי תפתיע מעט כשחבר הכנסת אחמד טיבי קיבל 39% והשאיר מאחור את יושב ראש הרשימה איימן עודה שקיבל 18%. 31% מבין הנשאלים השיבו כי אף אחד מחברי הכנסת אינו מייצג את עמדותיהם בצורה טובה.

 

שאלה נוספת בדקה עד כמה מאמינים במגזר הערבי במפלגות. 33% השיבו כי הם אינם מאמינים בהן כלל. 30% השיבו שהם מאמינים במידה בינונית ו-20% השיבו שמאמינים במידה מועטה.