BETA

07.10.2016

01:10

נושאים חמים

מורה נבוכים: מעמד האישה בין היהדות לחיים המודרניים

בפרק ה-2 של סדרת "מורה נבוכים" בוחן אבישי בן חיים את סוגיית מעמד האישה במתח שבין ערכי היהדות לחיים המודרניים. כל מתפלל יהודי אומר "ברוך שלא עשני אישה". האם באמצעות פרשנות יצירתית אפשר לראות באמירה הזו כדווקא מעצימה נשים?