BETA

12.09.2016

23:59

נושאים חמים

פרשת פיירברג: מדוע אושרה בנייה בנתניה אף שהתנאים להיתר הבנייה לא קוימו?

ראש עיר במעצר: פרטים חדשים על פרויקט הנדל"ן שבו לקחה ראש עיריית נתניה מרים פיירברג לִכאורה שוחד - האישור הטלפוני של מהנדס העיר, היתר הבנייה בלי שהקבלן עמד בקריטריונים והחתימה הכפולה לכאורה של ראש העירייה. "מישהו פשוט חתם בשמה"

פרויקט קוֹרל בנתניה עומד במרכז החקירה נגד ראש העירייה מרים פיירברג. על פי החשד היא קיבלה שוחד במיליונים תמורת שׁינוי ייעוד הקרקע וקידום הבנייה.

 

במשטרה בודקים אם היא קיבלה את השותפות בדירה בפרויקט קוֹרל בִתנאים נוחים תמורת פעילותה למען אישור הבנייה ושינוי ייעּוד הקרקע במקום.

 

לכתבות נוספות על פרשת פיירברג:

פרשת השוחד בנתניה: הוארך ב-3 ימים מעצרה של מרים פיירברג

נתניה שלה: "מרים, בלשון בוטה, סירסה את כולם"

הקלטות נוספות מעיריית נתניה נחשפות: "הוא נותן להם שעות נוספות תמורת בוכטה"


בפרויקט ישנם שני עותקים של היתר הבנייה - על ההיתר הראשון חתום רפי תשובה, קרוב משפחתו של אברהם תשובה, יזם הפרויקט. על ההיתר חתומים מהנדס העיר פול וִיטל ובמקום יושב ראש ועדת המשנה מופיעה חתימתה של פיירברג. אולם ישנו עותק נוסף של אותו היתר - הפעם בלי אישור קבלת המסמך ובחתימה שונה של ראש העירייה.


"יש לנו הערכה שבתאריך הזה ראש העיר לא יכלה לחתום על ההיתר ופשוט מישהו חתם בשמה", אומר צביקה ליבר, עורך המקומון "נתניה".

 

 

 

 

"מישהו חתם בשמה". מרים פיירברג(חדשות 10)

 

סימן השאלה השני שעולה מהמסמכים שהגיעו לִידי חדשות 10 הוא מדוע אושרה הבנייה למרות שהתנאים לקבלת ההיתר לא קוימו במלואם? בפרוטוקול רישום הבקשה אפשר לראות כי הלשכה המשפטית שעירייה ביקשה שלא להוציא את ההיתר עד לאישורו על ידה.


אולם 24 ימים לאחר מכן, ב-26 בדצמבר, ההיתר הוצא לאחר שיחות טלפון מצד מהנדס העיר פול ויטל שהורה לאשר את היתר הבנייה ואמר כי יחתום על דרישות הועדה שלא מולאו. "האגף המשפטי התנגד בכלל למתן ההיתר כי היו חסרים המון דברים. יש פה תרבות של השחתה", אומר ליבר.

 

 

 

 

"תרבות של השחתה".מרים פיירברג(חדשות 10)

 

המסמכים האלה נמצאים גם בִּידֶי צוות החקירה שבודק את הטענות לזיוף ואת הסיבה למתן ההיתר בלי מילוי כל התנאים.


נתי שמחוני עורך דינה של פיירברג מסר בתגובה: "אין בידינו להתייחס למידע ולאישורו. אנו סומכים על רשויות אכיפת החוק כי ילבנו את הנושא עד תום".