BETA

חשיפה: דוחות מודיעניים של המשטרה - לרב פינטו קשרים עם עבריינים בכירים

בעוד שישה ימים תתכנס ועדת השחרורים לדון בשחרורו המוקדם של הרב יֹאשיהו פינטו. לחדשות 10 נודע כי דוחות מודיעיניים של המשטרה טוענים כי לרב יש קשרים ענפים ומעמד בכיר בקרב עבריינים בכירים. בעקבות אותם דוחות במשטרה מתנגדים לחלוטין לשחרור הרב. הפרקליטות צפויה אף היא להתנגד בשל דוחות אלו