BETA

הטרקטור או שלד הגג? ברשויות מנסים להבין את הגורם לאסון

במקביל לחיפושים אחר חמשת בני האדם שעדיין לכודים מתחת להריסות ולא ברור מצבם, מנסים להבין במשטרה וברשויות מה גרם לאסון באתר הבנייה ברמת החייל, בצפון ת"א. ההנחה עד כה היא שהטרקטור שעלה לגג החניון הוא שגרם לקריסה אבל לא ברור האם זה קרה כי עבד במקום שלא היה אמור או ששלד התקרה לא נבנה בצורה תקינה

מה גרם לקריסת חניון במרכז שכונה בתל אביב שבועות ספורים לפני שהוא נפתח לשימוש ציבור? למעלה מתשע שעות כבר חלפו מאז קרס החניון בן ארבע הקומות על כ-30 העובדים שהיו במתחם. במקביל לפעולות החילוץ, שייתכן וימשכו כל הלילה, מנסים ברשויות ובמשטרה להבין מה גרם לקריסה ועד כמה גדול ועמוק המחדל מאחוריה?

 

אסון החניון ברמת החייל:

>>> חניון בבנייה קרס בשכונת רמת החייל, לפחות 3 הרוגים

>>> חיפושים בעלטה: פעולות החילוץ של חמשת הנעדרים נמשכות אל תוך הלילה

>>> תיעוד: שנה וחצי של עבודות בחניון שהבוקר נחרב בשנייה

 

העובדים במתחם סיפרו כי הרגישו תזוזות ורעידות כבר בשעות הבוקר, זמן קצר לפני הקריסה. "כל פעם הרגשנו את האדמה קצת רועדת, אמרתי למנהל הפרויקטים שלי שזה מרגיש לי לא בריא", סיפר היום בבית החולים מיכה לוין, מנהל עבודה באתר הבנייה שנפצע באורח קל בלבד.

 

עד כה ההנחה היא שמה שגרם לקריסה היה טרקטור שעלה לגג החניון, אבל ברשויות לא יודעים בתוך התרחיש הזה מה בדיוק הגורם. האם הטרקטור עבד במקום שלא היה מורשה להגיע אליו או שמא שלד התקרה נבנה בצורה לא תקינה ולא עמד בעומס שנוצר עליו.