BETA

יובל לנובל: במשרד החינוך יציינו 50 שנה לזכייתו של הסופר ש"י עגנון בפרס היוקרתי

הסופר ש"י עגנון יקבל השנה מקום של כבוד במערכת החינוך: התלמידים מבית הספר היסודי ועד לתיכון ילמדו על יצירותיו יותר מהרגיל, במסגרת תכנית שתציין 50 שנה לזכייתו בפרס נובל לספרות. התלמידים לא רק ילמדו בכיתה, אלא גם יכירו את אישיותו וייבחנו ביחידה מיוחדת בבגרות