BETA

11.08.2016

15:52

נושאים חמים

זוכי "מחיר למשתכן": "הבנקים מקפיצים לנו את הריבית על המשכנתא"

הזוגות המאושרים שזכו בתכנית של משרדי האוצר והשיכון כבר הרבה פחות מאושרים. כשניסו להשיג משכנתא, נענו על ידי הבנק כי הסיכון על ההלוואה גבוה ולכן עליהם לשלם ריבית גבוהה. "משכנתאות בערבות מדינה מסוכנות מאוד", אמרה נציגת אחד הבנקים