BETA

08.08.2016

01:59

נושאים חמים

המרצים החיצוניים של צה"ל - גם אנשי ימין

הגוף המרכזי שמעביר הרצאות לקציני צה"ל בדרגות סגן אלוף ומעלה הוא מכון הרטמן. בחודשים האחרונים הוא מוצג על ידי גורמי ימין כגוף שמאל קיצוני. בימים הקרובים יצא מכרז חדש של צה"ל וההערכה - שהפעם יתמודדו גם ארגונים מהימין הדתי