BETA

הצעת חוק: הורים לילדים מתחת לגיל 4 יחויבו להתקין אמצעי התרעה

לאחר ש-23 ילדים נשכחו בתוך כלי רכב ומתו בשנים האחרונות, הצעת חוק חדשה תחייב את ההורים לתינוקות להתקין אמצעי התרעה מפני שכחת ילדים ברכב. ההצעה לא מתייחסת לאמצעי התרעה מסוג מסוים