BETA

12.07.2016

23:55

נושאים חמים

הרפורמה במערכת הבריאות החלה – אך בתי החולים עוד לא ערוכים לקבל את החולים

החל מהשבוע, מערכת הבריאות הציבורית אמורה להתחיל ולטפל באלפי חולים שיצאו ממערכת הבריאות הפרטית. למרות החלת הרפורמה, התקציב ליישומה לא עבר ובתי החולים לא ערוכים לקבלת מטופלים נוספים