BETA

סקר חדשות 10: התנגדות עזה להסכם עם טורקיה

רגע לפני שהממשלות בירושלים ובאנקרה יחתמו על ההסכם שישיב את היחסים הדיפלומטיים בין המדינות לתיקונם, סקר חדשות 10 מצביע על ביקורת בישראל על ההסכם ועל אי-הכללת נושא החללים הנעדרים בו. רק כשליש מכלל הישראלים תומכים במתווה שהושג. בקרב ערביי ישראל תמיכה גורפת בהסכם - ותמיכה גם בדרישה להשבת שאול וגולדין

הסכם הפיוס עם טורקיה עורר את זעמן של משפחות החללים הנעדרים וגרר גם ביקורת במערכת הפוליטית, אבל הם לא לבד. סקר חדשות 10 שנערך היום (שני) על רקע הכרזת ישראל וטורקיה על השגתו של ההסכם לאחר שש שנות נתק דיפלומטי בין אנקרה וירושלים, מצביע על התנגדות גורפת של אזרחי ישראל להסכם. רק שליש מכלל האוכלוסייה תומך בהסכם.

 

על פי הסקר שנערך היום, 56% מכלל האוכלוסייה הישראלית מתנגדת להסכם, בעוד של-11% אין עמדה בנושא. עם זאת, כאשר מפלחים בין האוכלוסייה היהודית והערבית בישראל, התוצאות משתנות מעט, כאשר רק 24% מהאוכלוסייה היהודית תומכת בהסכם לעומת 72% מהאוכלוסייה הערבית. בקרב המתנגדים, 65% מהיהודים נגד ההסכם, לעומת 16% בלבד בקרב הערבים.

 

 

 

(חדשות 10)

 

 

 

(חדשות 10)

 

על רקע מחאת משפחותיהם של גולדין ושאול, לצד משפחתו של האזרח הישראל אברה מנגיסטו המחוזק גם הוא ברצועה  על ידי חמאס ביחד עם אזרח ישראלי נוסף, בחן הסקר את עמדת הישראלים בנוגע לעמדתם בנוגע לשאלת הכללת החזרתם של הישראלים מעזה כחלק מההסכם.

 

על פי הסקר, 67% מכלל הישראלים אמרו כי היה על הממשלה לדרוש לכלול את החזרתם של ארבעת הישראלים כתנאי להסכם, בעוד 18% אמרו שלדעתם לא היה צריך להציב את הנושא כתנאי. בפילוח בין האוכלוסיות עלה כי הן בקרב יהודים והן בקרב ערבים, ישנו רוב בנושא. בקרב היהודים, 72% חושבים שהיה צריך להעמיד את הנושא כתנאי להסכם, לעומת 49% מקרב האוכלוסייה הערבית.

  

 

 

(חדשות 10)

 

 

 

(חדשות 10)

 

מנגד, 36% מקרב האכולוסייה הערבית לא חושבים שצריך היה להציב את הנושא כתנאי להסכם הפיוס עם טורקיה, לעומת 14% בלבד מקרב הציבור היהודי שמחזיק בעמדה זו.

 

סקר חדשות 10 נעשה באמצעות פרויקט המדגם בראשות הד"ר אריאל איילון ומכון סטאט-נט בראשות הד"ר יוסף מקלודה בפיקוח הפרופסור קמיל פוקס. הסקר נערך בקרב 600 נשאלים, מהם 500 מהאוכלוסייה היהודית ו-100 מהאוכלוסייה הערבית. אחוז הסטייה - 4.2%.

 

פרשנות: לטורקיה אין יכולת להחזיר הנעדרים

 

התנגדות הישראלים להסכם מתבטאת גם בתוך הקבינט. שר הביטחון, אביגדור ליברמן, התנגד לאורך כל הדרך להתנצלות ולתשלום פיצויים לטורקים. עם זאת, לפי שעה לא ברור האם ההתנגדות הזו תתבטא גם בתוך הקבינט כשההסכם יעלה להצבעה. ככל הנראה, ליברמן לא מתכוון להכשיל את ההסכם ויצביע נגדו רק אם ידע שישנו רוב לאישור הפיוס.

 

בנוגע לשאלת החזרת הישראלים מידי חמאס, הרי שבמסגרת התנאים שנקבעו בהסכם הנוכחי, בו ישראל שומרת על המצור מעל הרצועה, אין לטורקיה מפתחות להפעיל לחץ על חמאס להחזרתם של ארבעת הישראלים המוחזקים בידי חמאס. במצב הנוכחי, ישראל חוזרת לערוצי התיווך של מצרים ושל גרמניה על מנת לנסות ולקדם את החזרתם של שני חללי צה"ל הנעדרים ושני האזרחים הישראלים המוחזקים בידי חמאס.