BETA

20.06.2016

00:16

נושאים חמים

כחלון לנתניהו: "דיון בתקציב החדש להתנחלויות - אחרי אישור התקציב למגזר הערבי"

הממשלה אישרה היום העברה מיוחדת של 82 מיליון שקלים להתנחלויות, תוספת תקציבית בשל המצב הביטחוני וגל הטרור. במקביל אושרה סופית גם תכנית החומש למגזר הערבי, לפיה יועברו לידיהם 15 מיליארד שקלים. מספר שרים בליכוד התנגדו להעברת התקציב למגזר, אולם שר האוצר, משה כחלון פנה לראש הממשלה ואמר: "אם הסכום הזה לא יועבר עוד היום למגזר הערבי – לא יועבר הכסף להתנחלויות"