BETA

חרדיות: הנשים שניפצו את תקרת הזכוכית של החברה החרדית

האישה שרצה לכנסת בניגוד לדעת הרבנים, הפעילה החברתית שהקימה בלב בני ברק מעון לנערות בסיכון, והראשונה לחתום את שמה בעיתון החרדי. בפרק האחרון של הסדרה "חרדיות", אמנון לוי מספר על הנשים שנלחמו בדעות הרבנים ושברו את המוסכמות בעולם החרדי