BETA

14.06.2016

02:34

נושאים חמים

בהנחיית משרד החינוך: חוקרים פרטיים יבלשו אחר מנהלי בית ספר

פרסום ראשון: המעקבים יהיו בחלקם גלויים ובחלקם סמויים, באמצעות מצלמות נסתרות והקלטות. החוקרים הפרטיים יבדקו כמה תלמידים מגיעים בפועל לבית הספר לעומת כמה המנהלים מדווחים, יצלמו את יומן הנוכחות בכיתה ואפילו יתחקו אחרי תלמידים מסוימים, כולל איתור כתובות המגורים

ממשרד החינוך נמסר בתגובה: "משרד החינוך רוכש אמון מלא במנהלי בתי הספר ומרחיב את האוטונומיה שלהם, כפועל יוצא מכך המשרד מחויב לערוך בדיקות שטח כדי לוודא שהמשאבים העצומים אכן מגיעים ליעדם - תלמידי מדינת ישראל".