BETA

"קדמת ציון": הרחוב עם השם העברי בכפר אבו דיס שבמזרח ירושלים

600 רחובות במזרח ירושלים זכו לקבל שמות חדשים מוועדת השמות בעירייה. רחוב "קדמת ציון", על שם מתחם יהודי שהוקם לפני 16 שנים, ניתן דווקא לרחוב בכפר אבו דיס שבמזרח העיר. עם אבטחה כבדה ובנוכחות חברי מועצה, ניתן היום השם לרחוב