BETA

"חרדיות": האם לאישה חרדית מותר להשתמש באמצעי מניעה?

בפרק חדש בסדרה מעוררת המחלוקת "החרדיות", אמנון לוי בוחן את אחד הנושאים העדינים ביותר בחברה החרדית – שאלת אמצעי המניעה עבור נשים חרדיות. מה דעתה של החברה החרדית? ושל הנשים עצמן? • "חרדיות", מחר ב-21:00 בערוץ 10