BETA

אחרי התרומות: העבודות לבניית ביתו של יהודה הישראלי החלו

בפרוייקט ה"הדסטארט" גויסו למען סמל יהודה הישראלי מיליון שקלים וחצי לבניית ביתו, אחרי שנפצע קשה ב"צוק איתן" ולא יכול היה להשתחרר מבית החולים בגלל שביתו לא הונגש עבורו. אחרי שנקלטו התרומות, העבודות להנגשת ביתו שבהתנחלות עפרה החלו. הסיפור נחשף בחדשות 10