BETA

03.06.2016

00:59

נושאים חמים

האם הצרכנים ישלמו פחות עמלות בבנקים?

תכנית ההתייעלות של בנק לאומי אושרה היום סופית ובמסגרתה יפרשו מרצון 700 עובדים. בנוסף, 2,000 עובדים יפרשו בדיסקונט, איגוד והבינלאומי. התוצאה, לפי בנק ישראל, תהיה שהצרכנים ישלמו פחות עמלות