BETA

פנייה לבג"ץ: בחינת בגרות רחוק מבי"ס בשל העתקה - "ענישה קולקטיבית"

פרסום ראשון: לאחר שבמשרד החינוך היה תסכול רב בשנה שעברה מהדלפות, הוחלט שבכל ב"ס בו מעל 3% מהתלמידים ייתפסו מעתיקים בבגרות, תלמידיו ייבחנו הרחק מבית הספר שלהם במשך כמה שנים. הורים ממספר בתי ספר ובפורום ההורים הארצי קוראים לבטל את התקנות החריפות