BETA

למה נציגי "בנק הפועלים" מלמדים בבתי ספר תלמידי כיתות א'?

"אנליסט": עובדים מתנדבים של "בנק הפועלים" מעבירים בבתי ספר מערך שיעורים חינמי לתלמידי גן חובה עד כיתה ב', אך בנוסף לעובדה כי הם מעודדים איך לחסוך בכסף, מסתבר שהבנק שותל בתוכנית הלימודים פרסום סמוי לשירותים ומוצרים שלו, כאלה שנועדו לפתות את הילדים הקטנים