BETA

18.04.2016

00:29

נושאים חמים

בניגוד לבקשת זדורוב: התנגדות לדיון נוסף בפרשת תאיר ראדה

לאחר בקשתו של רומן זדורוב, המדינה הודיעה כי תתנגד לדיון נוסף בביהמ"ש העליון בפרשת רצח תאיר ראדה. פרקליטיו של הרוצח מסתמכים על דעתו של השופט דנציגר, שהורה לזכות את זדורוב מחמת הספק