BETA

04.04.2016

00:04

נושאים חמים

הפקסים הסודיים שמגיעים לביתה של גברת גואטה

כבר יותר משנה מקבלת תושבת אשקלון מסמכים משב"ס, שהיו מיועדים בכלל ללשכת הרווחה בעיר. בקשותיה להפסיק זאת, לא סייעו • משב"ס נמסר בתגובה: "עם היוודע המקרה ניתנה הנחייה שלא לשלוח חומרים לפקס"

מסמכים המסווגים, שכותרתם "סודי ו-"דחוף" היו אמורים להגיע למחלקת הרווחה בעיריית אשקלון, אך עקב מספר פקס דומה, הם מגיעים במקום זאת לביתה של ג'וליה גואטה, תושבת אשקלון, שממשיכה לקבל את הפקסים למרות התראותיה.


"הפקסים שמגיעים אליי הביתה אמורים להגיע למקום אחר, ובעקבות כך אדם לא מקבל את השירות הראוי לו", היא אומרת. לעיתים הפקסים מגוללים סיפורים הנוגעים לאנשים שהיא מכירה, ולסיפורי הטרדה קשים לקריאה.

 

 

 

"פקסים קשים לקריאה". אסיר נאזק על ידי סוהר(חדשות 10)

 

בשב"ס הודו כי מדובר בתקלה ואמרו בתגובה: "עם היוודע המקרה ניתנה הנחייה בכל בתי הסוהר שלא לשלוח חומרים נוספים לפקס של לשכת הרווחה באשקלון, וכן נאספו אלו שהגיעו לבית משפחת גואטה. במקביל מונתה ועדת בדיקה לאירוע זה".