BETA

29.03.2016

00:35

נושאים חמים

חוו"ד פסיכיאטרית: קצב יהיה מסוכן אם יעסוק בתפקיד בעל סמכות מול נשים

פרטים ראשונים שנחשפים מחוות דעת פסיכיאטרית של המדינה אומרת שרמת המסוכנות המינית של קצב נמוכה, אך אם הוא יעסוק בתפקיד בו תהיה לו סמכות מול נשים האיום שנשקף לו עשוי להתגבר • בוועדה אמר קצב: "מתנצל אם פגעתי במישהו", אך סירב להגיד אם ההתנצלות מופנית למתלוננות