BETA

24.03.2016

22:02

נושאים חמים

מדוע סגן שר הביטחון מאיים במשבר קואליציוני ובהתפטרות?

סגן שר הבטחון, אלי בן דהן (הבית היהודי), שמע כי משרד הביטחון עומד לפטר את הדוברת שלו בעקבות יחס לא ראוי לחיילות בלשכה, והוא לא מוכן לעבור על כך בשתיקה. הוא מעוניין להגיע ביחד עמה לשימוע, מכיוון שהוא בטוח ש"תפרו תיק" לדוברת – והבטיח שאם תפוטר הוא יתפטר ביחד איתה • בלשכת שר הבטחון אומרים: "אין לנו קשר לכך"