BETA

20.03.2016

22:50

נושאים חמים

"הבית החם של הנערים בסיכון" נגד ראש עיריית חיפה

אחד ממסגרות הרווחה החשובות בחיפה הוא ה"בית ברחוב חיים" שבשכונת הדר בחיפה, מסגרת בה נערים ונערות רבים מוצאים בית חם לשיקום. עם סיום חוזה השכירות של הבניין הם היו אמורים לעבור למקום אחר בעיר – אך ראש העיר ,יונה יהב, בשיחות מוקלטות מתנגד לכך בתוקף • עיריית חיפה בתגובה: הצענו לעמותה מספר פתרונות שאנחנו מקווים שתאמץ"