BETA

11.02.2016

00:58

נושאים חמים

תחקיר קרקעות 'המקור': איש המנהל האזרחי - "אין לנו מספיק משאבים לבדוק"

בדיון בוועדת השקיפות של הכנסת שהובילה ח"כ סתיו שפיר, אמר איש המנהל האזרחי כשנשאל על ההתמודדות עם העסקאות המזוייפות, כי "אין די משאבים לבדוק את כל אלפי העסקאות המתבצעות. אם נבדוק לעולם לא נסיים". בנוסף אמרה נציגת משרד המשפטים כי ניתנה הנחיה חדשה להביא את המוכרים פיזית לעסקת המכירה, על מנת לוודא שיש כאלו