BETA

04.02.2016

00:29

נושאים חמים

בהלת הזיקה: "הנגיף עלול להתפשט מאמריקה ליבשות אחרות"

לאחר המקרה הראשון בארצות הברית של הדבקה בנגיף הזיקה, באמצעות קיום יחסי מין, מפרסם היום ארגון הבריאות העולמי אזהרה נוספת - שלפיה הנגיף עלול להתפשט מאמריקה גם לאפריקה ולאסיה