BETA

01.02.2016

23:50

נושאים חמים

ברקוד: מדוע למרות ההבטחות – מחיר העוף רק ממשיך לעלות?

במסגרת המלחמה ביוקר המזון בישראל ניסה משרד האוצר להוביל רפורמה בענף העופות שמנע תחרות מחירים באמצעות הסדר כובל. המתנגדים הציעו לוועדת הכלכלה הצעה מפתה – לא לשנות את השיטה בתמורה להורדת מחירים. שלושה חודשים כבר חלפו מאז ההבטחות, אז למה מחירי העוף רק ממשיכים לעלות?

תגובת ממועצת הלול: "לפי הנתונים הלא סופיים המצויים במועצה, המגדלים והמשווקים הסיטוניים עמדו גם בחודש ינואר בהורדת המחירים שהובטחה בוועדת הכלכלה, זאת תוך הגדלת הכמות המשווקת ב-10% בינואר 2016 לעומת ינואר 2015. למועצה אין שליטה על מחירי המכירה ברשתות ועל גובה המרווח הקמעוני, ואנו ממתינים בסבלנות לנתוני הלמ"ס לגבי חודש ינואר".

 

ממשרד החקלאות נמסר בתגובה: "יובהר גי מחור העוף אשר אינו מוצר מפוקח נקבע על ידי רשתות השיווק והחוק אינו מאפשר למשרד לפקח על מחיר העוף לצרכן. לפני כחודש משרד החקלאות נוכח לראות כי המגדלים אכן עמדו בהטחתם בדבר הורדה של כ-10% במחיר היסטונאי לטובת הפחתת יוקר המחייה".