BETA

19.01.2016

01:02

נושאים חמים

עורכת דין בכירה: נאנסתי על ידי אדם שהציג את עצמו כמיליארדר

מ', עורכת דין פלילית מזה 13 שנים, טוענת כי נאנסה במרמה על ידי אדם שהציג את עצמו כמיליארדר ויזם נדל"ן ושגרם לה להתאהב בו ולהעביר לו כספים. המשטרה חושדת כי מ' היא אינה האישה היחידה שנסחטו ממנה כספים מאותו אדם, שנחשד כי פעל באותה שיטה עם נשים נוספות