BETA

"ברקוד": האם מאז נכנס "חוק המזון" לחיינו הרגשנו הקלה בארנק?

שנה מאז נכנס לחיינו "חוק המזון" שגרם לרשתות המזון לפרסם באינטרנט את מחיריהם של כל מוצר לפי איזור גיאוגרפי בכל סניף, מסתבר שבעקבות הפרסום אלה "משחקות" עם מחירי מוצרים שונים ומעלות ומורידות את מחיריהם בהתאם למחירים בסניפים שנמצאים בסביבת הסניפים שלהן