BETA

פרסום ראשון: היועמ"ש בודק - האם יש חשד לפלילים בפרשת "ביביטורס"

לחדשות 10 נודע כי בעקבות תגובותיו של ראש הממשלה על חומרים שאסף מבקר המדינה בפרשת "ביביטורס", בודק היועץ המשפטי לממשלה האם יש חשד לפלילים בקשרים שניהל נתניהו עם בעלי עסקים. המידע החדש נבדק גם על ידי גורמי האכיפה, והוא אינו צפוי להישאל בשימוע שייערך השבוע לראש הממשלה בנוגע לפרשה

תיק "ביביטורס": לחדשות 10 נודע כי היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, בודק האם יש חשד לפלילים בקשרים שניהל ראש הממשלה במהלך נסיעותיו עם אנשי עסקים בעלי הון.

 

החשד התעורר בעקבות תגובות שהגיש ראש הממשלה, בנימין נתניהו, על חומרים שאסף מבקר המדינה יוסף שפירא, במהלך בדיקת הפרשה, והוגשו לו אחרי סגירת התיק בספטמבר 2014.

 

התשובות שהגיש נתניהו הוצלבו עם החומר שאסף המבקר, והמידע כולו הועבר לידי היועץ המשפטי לממשלה. בזאת מתקדמות העבודות על הדוח הסופי של הפרשה, שפורסמה לראשון בתכנית המקור לפני כחמש שנים.

 

חידוש העבודה על הדוח החלה אחרי שבשנת 2014 הכריע היועץ המשפטי לממשלה כי אין מקום לפתוח בחקירה פלילית בפרשה.

 

השבוע ייערוך וינשטיין שימוע לראש הממשלה על הפרשה, במהלכו הוא לא צפוי להישאל על החשדות החדשים, אשר נבחנים במקביל גם על ידי גורמי האכיפה.

 

 

 

האם יש חשד לפלילים? בנימין ושרה נתניהו בדרכם לנאום בקונגרס האמריקני
 

האם יש חשד לפלילים? בנימין ושרה נתניהו בדרכם לנאום בקונגרס האמריקני(תקשורת ראש הממשלה)