BETA

פרסום ראשון: לבקשת היועמ"ש - יועצו של נתניהו חתם על הסכם ניגוד עניינים

ניר חפץ, יועצם של משפחת נתניהו, חתם על הסכם לבקשת היועץ למשפטי לממשלה וינשטיין, בו הוא מתחייב להימנע מלפנות לראש הממשלה בעניינים הקשורים ללקוחות נוספים שלו. ההסכם נחתם בעקבות חשש היועמ"ש כי עניינים הקשורים ללקוחות אחרים של חפץ עולים לדיון גם בלשכת ראש הממשלה

ניר חפץ, יועצם האישי של בני משפחת נתניהו, נמנע עד כה מלחשוף את רשימת לקוחותיו, זאת על אף שבעניינם של כמה מהם כבר דנו בעבר בלשכת ראש הממשלה. הערב (שלישי) פורסם לראשונה בחדשות 10 כי היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, העביר לחפץ הסכם ניגוד עניינים בנושא, עליו הוא חתם.

 

ברשימת לקוחותיו של חפץ ניתן למצוא לקוחות כמו קק"ל, גורמים בתחום הבריאות ועוד. לכאורה, הלקוחות הללו נזקקים לתמיכת ראש הממשלה, שכידוע מקורב מאוד לחפץ. בשל כך היועמ"ש, שתהה בנוגע לקשרים האלה, ניסח את הסכם ניגוד העניינים.

 

בתגובה לכך שלח חפץ לוינשטיין מכתב, בו הוא מתחייב להעביר ליועצת המשפטית במשרד ראש הממשלה אחת לשלושה חודשים רשימה מפורטת של לקוחות המשרד ולקוחותיו האישיים. בנוסף התחייב חפץ שלא לפנות למשרד ראש הממשלה ולנתניהו עצמו בעניינים הנוגעים ללקוחותיו או לקבל אישור על כך.

 

 

חתם על הסכם ניגוד עניינים לבקשת וינשטיין. חפץ
 

חתם על הסכם ניגוד עניינים לבקשת וינשטיין. חפץ(חדשות 10)

 

וינשטיין גם שלח מכתב לראש הממשלה בעניין זה, בו נמסר: "מר חפץ מסר לנו כי הוא מעניק לך מעת לעת שירותים ללא תמורה וכי הוא ידיד קרוב של המשפחה. נקודת המוצא היא שעליך להימנע מלעסוק בכל עניין שמטופל באופן אישי על ידי חפץ".

 

כמו כן באותו מכתב נמסר לנתניהו כי בחודש דצמבר בשנה שעברה העבירה לו היועצת המשפטית של משרדו הודעה ספציפית בדבר חובתו להימנע בעניין מסוים בנוגע ללקוח של מר חפץ. לא צוין באיזה עניין מדובר. הודעה זו הועברה בתקופת קמפיין הבחירות ב-2014.

 

 

גם אליו מוען מכתב מהיועמ
 

גם אליו מוען מכתב מהיועמ"ש. ראש הממשלה נתניהו(רויטרס)