BETA

האם לבעלי משכנתאות יש סיבה לחשוש שהריבית תעלה?

משכנתאות בהיקף של יותר מ-57 מיליארד שקלים נטלו הישראלים מתחילת השנה. משפחות רבות ניצלו את הריביות האפסיות בנטילת המשכנתא, אבל כעת, עם הצפי להעלאת הריבית בארצות הברית, נשאלת השאלה - בתוך כמה זמן תעלה הריבית בישראל, ותייקר את ההחזרים החודשיים?