BETA

11.12.2015

00:55

נושאים חמים

בני ברק: תושבים דתיים בשכונה מעורבת חוסמים כבישים בשבת

עשרות תושבים חילוניים ברחוב פנקס שבבני ברק הפכו לאחרונה לשבויים בביתם מדי שבת. כמה דיירים דתיים החליטו על דעת עצמם להציב מחסומים בכניסות לרחוב כדי למנוע נסיעת כלי רכב בשבתות ובחגים. בעירייה נמנעים מלהתערב בטענה שהם לא מפעילים פקחים בשבת. תושבת השכונה: "החתימו אנשים שהם רוצים שלא ייסעו בשבת ואז הביאו את המחסום"

בחודשים האחרונים רחוב פנקס בבני ברק נכנס מדי שבת לעוצר. העיר ידועה אמנם באופייה הדתי, אבל השכונה הזו דווקא מעורבת, וגרים בה דיירים חילוניים לצד דתיים.

 

לאחרונה, כמה מהתושבים הדתיים ברחוב החליטו לקחת את החוק לידיים ופשוט לחסום על דעת עצמם את הכניסה לרחוב לכלי רכב, מכניסת השבת ועד צאתה. "החתימו אנשים שהם רוצים שלא ייסעו בשבת ואז הביאו את המחסום", מספרת מ', תושבת הרחוב, "זה לא בטיחותי, זה מסוכן, יש שם שרשרת מסוכנת, אין מחזיר אור".

 

המציאות הזאת נכפית על התושבים החילוניים שמתגוררים ברחוב כבר שנים, וכיום מתקשים אפילו להזמין בני משפחה לבקר בשבת. לא מדובר מקרה בודד, בשנים האחרונות בערים שונות בארץ מחלוקות בין חילונים לדתיים סביב תחבורה בשבת תורגמו לא פעם לחסימת רחובות בלי אישור.

 

מעיריית בני ברק נמסר: "כיום רובם המוחלט של תושבי הרחוב הם שומרי תורה ומצוות ועל התושבים החילוניים להתחשב ברצון האוכלוסייה הנוכחית. העירייה הציבה ברחוב תמרורים המבקשים להימנע מכניסה לרחוב בשבתות ובחגים אך לא הציבה מחסומים, אם מאן דהוא מציב מחסומים אין העירייה כעירייה דתית מפעילה פקחים בשבתות".

 

 

העירייה לא יכולה לעזור. מחסום שהוצב בכניסה לרחוב פנקס
 

העירייה לא יכולה לעזור. מחסום שהוצב בכניסה לרחוב פנקס(חדשות 10)