BETA

30.11.2015

23:50

נושאים חמים

סערה בעקבות פרסומת 'דירות לאשכנזים בלבד': מנכ"ל "באמונה" הוא הקריין

גם אחרי שנמחק מהרשת, המשיך הסרטון הגזעני של חברת "באמונה" לעורר הדים רבים. גולשים דתיים וחילוניים, אשכנזים ומזרחים, מתחו ביקורת על התוכן הפוגעני שנועד לפרסם דירות לאשכנזים בלבד. גם מנכ"ל החברה, ישראל זעירא, התנער מיד מהסרטון ואמר כי יבדוק כיצד אושר להפצה, אלא שזמן קצר לאחר מכן התברר כי הוא עצמו מקריין את הסרטון