BETA

27.11.2015

01:45

נושאים חמים

חיל האוויר ביצע את התרגיל האווירי הגדול ביותר השנה

כשברקע המתיחות הקשה בין רוסיה לטורקיה, השלימו בצה"ל את התרגיל האווירי הגדול ביותר השנה. בתרגיל לקחו חלק כל יחידות חיל האוויר, כל הטייסות וכל המערכים כאשר התרחיש הוא מלחמה כוללת בצפון. בד בבד, מעוניינים בחיל האוויר לשפר את מנגנוני התיאום עם הרוסים המפציצים בסוריה