BETA

חמש שנים אחרי: רחפן חדשות 10 במוקדי שריפת הענק בכרמל

ארבעים וארבעה בני אדם נספו בשריפת ענק שכילתה שטחים ניכרים מהכרמל לפני חמש שנים וגרמה לטבע לפגיעה אנושה. יערות עצי האורן והאלון שזוהו עם ההר הירוק נצבעו בשחור, והסיכויים לשיקומה של פנינת הצפון נראו קלושים. כך נראים היום אלפי הדונמים, ומדוע קשה יהיה למנוע גם את השריפה הבאה