BETA

אורי זוהר מסביר בסרט חדש מדוע החרדים פטורים משירות צבאי: "יש דרגות בעם ישראל"

תחת הכותרת המתגרה "הפרזיטים" מפיץ הרב אורי זוהר סרט חדש, בו הוא משיב לויכוח הציבורי המתלקח בנושא חוק הגיוס ומסביר מדוע החרדים אינם נדרשים להתגייס לצבא או לעבוד: "מי שבוחר בתפקיד המיוחד הזה – נמצא מחוץ למערכת של החקלאים, התעשיינים והחיילים. הוא לא מתפרנס לבד, העם צריך לפרנס אותו – התורה אומרת זאת"