BETA

הצרפתים הולכים ומעבירים את תמיכתם לימין הקיצוני: "להפעיל אגרוף של ברזל"

במפלגת "החזית הלאומית" אומנם טוענים כי הם "אינם מעוניינים להרוויח מאבל לאומי", אבל התגובות ברחוב הצרפתי מדברות בעד עצמן. הצעות כמו סגירה לאלתר של מסגדים והחרמת כלי נשק בפרברים קוסמים כעת לאזרחים מבוהלים – שמחפשים "פתרון קסם" בניסיון הנואש לשוב לשגרת החיים

בעוד ההערכות כי "החזית הלאומית" בראשות מארין לה פן תגרוף את מרבית הקולות לבחירות בצרפת ב-2017, במפלגה עצמה משדרים עסקים כרגיל וטוענים כי אינם "רוצים להרוויח מאבל לאומי".


אלא, שבין לבין, הצעות המפלגה - שפעם נדחו על הסף והוגדרו בפי אובמה "בגידה בערכי המערב" - הולכות וצוברות תמיכה ברחוב הצרפתי. זאת, אף שבין אותן הצעות כלולות יוזמות קיצוניות, לפחות מבחינת מערכת האכיפה, הכוללות בין היתר סגירה לאלתר של מסגדים סלפים, החרמת כלי נשק בפרברים ושלילת אזרחות מצרפתים השבים מסוריה.


האם הצרפתים מוכנים להילחם אקטיבית בטרור? לאו דווקא. הלך הרוח בציבור משדר פסיביות, רצון לשמור על שגרת חיים ולהותיר את פתרון הבעיה למישהו אחר. הימין הקיצוני אומנם לא מציג פתרון מסודר לבעיה, אבל הפשטנות שהוא מציע לצרפתים המבוהלים קוסם להם - ועלול להשיב למפלגה את הכוח שאבד לה בבחירות הקודמות.