BETA

סרט חדש מציג את ימיו האחרונים של היטלר: "הוא חשש שבשדה הקרב יפצע ויילקח בשבי"

האם מנהיג גרמניה הנאצית אכן מצא את מותו בהתאבדות, בבונקר ממנו פיקד בימיה האחרונים של מלחמת העולם השנייה? תיעוד ראשון של החקירה האמריקנית בתקופת משפטי נירנברג שופך אור על רגשי הנחיתות של הצורר שרצח מיליונים: "הוא חשש שהרוסים ישפילו אותו בשבי"

לקראת צאתו של סרט דוקומנטרי חדש ובו תיעוד שלא נראה מעולם אודות חייו של אדולף היטלר, נחשפת עדותה של מזכירתו האישית של הצורר הנאצי, טראודל יונג, אשר שוללת אחת ולתמיד את תיאוריות הקונספירציה: "היטלר הרהר לראשונה באפשרות להתאבד באפריל 1944".


על פי יונג, היטלר תכנן לקחת רעל ולירות בעצמו באקדח. בסופו של דבר, לדבריה, אכן עשה זאת כשהוא יושב עם אקדח וולטר ומתבונן בתמונת פרידריך הגדול, ששקל בעצמו התאבדות במאה ה-18.


לשאלה המתבקשת מדוע לא ילחם עד סוף ימיו של הרייך השלישי, או ייצא לשדה הקרב לצד חייליו, השיב היטלר ליונג כי הוא חושש שייפצע ויילקח בשבי. "הוא האמין שבמצב כזה, הרוסים ישפילו אותו", שחזרה.


החקירה אודות נסיבות מותו של היטלר החלה בתקופת משפטי נירנברג, אז נפוצה שמועה שהיטלר הצליח לברוח מברלין החרבה. חקירה אמריקנית שנערכה כאמור כשנתיים, וכללה גם עדות באנגלית מפי יונג, מראה כי בצמרת המפלגה הנאצית סבורים אחרת.