BETA

11.11.2015

01:33

נושאים חמים

האם גל"צ תעבוד תחת משרד ממשלתי?

המשמעות של החלטת הרמטכ"ל גדי איזנקוט לאזרח את תחנת הרדיו היא לא סגירתה, אלא העברתה למשרד ממשלתי אחר. קיים סיכוי שחיילים עדיין ישרתו בתחנה. אזרוח התחנה יצריך חקיקה. סך הכל גל"צ עולה 20 מיליון שקלים והרמטכ"ל לא רואה צורך לקצץ מתקציבי יחידות לוחמות ולהעביר כספים ליחידה שמשדרת ברדיו