BETA

08.11.2015

23:03

נושאים חמים

בכירים ברשתות השיווק: "מחירי העופות יעלו ב-35%-40%"

רפורמת הפטם הייתה צפויה להוביל למהפך בשוק העופות, לתקן את הכשל בשוק ולהוביל לירידת מחירים, אבל בעקבות ביטולה, העלות עבור הצרכן צפויה לגדול. הרפורמה נפלה כי באופוזיציה, בקואליציה, באוצר ובוועדת הכלכלה לא רוצים להסתכסך עם הלובי החקלאי