BETA

06.11.2015

00:52

נושאים חמים

הערכה: המיזוג בין גולן טלקום לבין סלקום לא ייצא לפועל

גורמים רבים הביעו התנגדות למיזוג בין שתי החברות והדרך עד שיאושר עדיין ארוכה. הליך הבדיקה של המיזוג יהיה מעמיק יחסית מכיוון שבמקרה שבו יאושר, 40% מהשליטה בשוק הסלולר תהיה של סלקום. בנוסף, יבדקו ברשות ההגבלים העסקיים עם חבורת הסלולר כיצד ישפיע המהלך על הצרכנים

המיזוג האפשרי בין גולן טלקום לסלקום גורם לביקורת גדולה אצל גורמים רבים. על פי הערכות, הסיכויים שהוא ייצא לפועל הם לא רבים כאשר ישנם שני אישורים שבהם העסקה תלויה.

 

>> שר האוצר נגד מכירת "גולן טלקום": "פגיעה אנושה בצרכנים"

>> ארדן נגד מכירת גולן טלקום: "מחירי הסלולר יעלו, מכירה לחברה קיימת היא טעות"

 


אישור אחד הוא של ראשות ההגבלים העסקיים ואישור אחד הוא של משרד התקשורת. הליך הבדיקה של המיזוג יהיה מעמיק וארוך יחסית לבדיקות שבוצעו בנוגע למיזוגים אחרים. הסיבה לכך היא שהחיבור בין שתי החברות יוביל לכך ש-40% משוק הסלולר יהיה בידי מפעיל אחד.


בד בבד, יצטרכו ברשות ההגבלים העסקיים לבדוק בין היתר עם חבורת הסלולר כיצד ישפיע המהלך על הצרכנים. יש לציין כי לא בטוח שהחלופות יהיו טובות יותר מכיוון שבמקרה שבו גולן טלקום תפשוט את הרגל, אז השוק יהפוך משוק של חמש מפעילות לשוק של ארבע, מה שיפגע בתחרות.

 

במהלך השבוע הבא וועדת הכלכלה תערוך דיון בנושא על מנת לבחון את המצב שנוצר בשוק.

 

 

וועדת הכלכלה תדון במיזוג. יו
 

וועדת הכלכלה תדון במיזוג. יו"ר הוועדה כבל(מתוך ערוץ הכנסת)