BETA

בניסיון להרגיע הרוחות: המשטרה פועלת להפחתת מספר העולים להר הבית

כצעד מדיני בונה אמון הודיעה ישראל לירדן כי המשטרה פועלת להפחתת מספר העולים להר הבית. זאת, לאחר שבימים האחרונים עלתה ביקורת ביחס למדיניותה של ישראל בהר מצד מדינות שונות. בין היתר התבקשו היום כ-100 תלמידי ישיבה לשוב על עקבותיהם

המשטרה פתחה הערב (ראשון) בניסיונות להפחית את מספר היהודים המבקרים על הר הבית שבירושלים. הודעה על כך שוגרה מוקדם יותר לממשלת ירדן.

 

בימים האחרונים עלתה ביקורת מצד הקהילה הבינלאומית ובכלל זה מצד ירדן נגד התנהלות ישראל ביחס למבקרים הערבים באזור מסגד א-אקצא. בהמשך לכך, הוחלט להפחית את כמות העולים להר כצעד מדיני בונה אמון.

 

במהלך היום כבר נאלצו לשוב על עקבותיהן שתי קבוצות שביקשו להגיע להר. באירוע אחד נמנעה כניסתם של חיילים בקורס הכתבים של העיתון הצבאי "במחנה". באיחור אחר התבקשו כ-100 תלמידי ישיבות הסדר להימנע מלהגיע למקום.

למרות הדברים, נראה כי ההנחיות החדשות מעוררות קושי בשל חוק המקומות הקדושים לפיו אין להגביל כניסת ישראלים למקומות הקדושים. אי לכך תסתפק המשטרה בשלב זה בבקשה מהקבוצות השונות לדחות את עלייתן.