BETA

03.09.2015

15:29

נושאים חמים
"הקדשנו זמן שידור לזכאי ופקידי הדיור הציבורי. בשביל זה אנחנו קיימים". קרן נויבך
"הקדשנו זמן שידור לזכאי ופקידי הדיור הציבורי. בשביל זה אנחנו קיימים". קרן נויבך
,יוסי מימוני

ברגע האחרון: איסור על הבעת דעות אישיות הוכנס לחוק השידור הציבורי

במהלך שנומק בידי הצורך למנוע הבעת דעה אישית ברשות השידור צורף במהלך הלילה לחוק השידור הציבורי סעיף המבוסס על תקנון משנת 1972 . מדובר בסעיף שנפסל בידי וועדה מקצועית של הרשות וקודם בידי השר במשרד התקשורת, אופיר אקוניס. ח"כ חנין: "צריך רשות שידור פתוחה ושוויונית יותר, לא רשות ממשלתית"

סעיף בחוק המונע הבעת דעה אישית בידי עיתונאי השידור הציבורי וקודם בידי השר במשרד התקשורת, אופיר אקוניס (הליכוד), אושר הלילה (חמישי) בכנסת. זאת, במהלך מפתיע בהקשר לחוק השידור הציבורי שאושר במהלך דיון.

 

החוק שכולל שורת סעיפי תיקון הועבר ברוב של 25 תומכים מול 18 מתנגדים. על פי התיקון לחוק, בשידורי הרשות יש "להימנע מחד צדדיות, משפט קדום, הבעת דעה אישית, מתן ציונים והדבקת תווים, העלמת עובדות או הטמעתן באורח סלקטיבי שלא לפי ערכן החדשותי".

 

בתקופה האחרונה קידם השר אקוניס את סעיף החוק המבוסס על מסמך קוד אתי משנת 1972 שנפסל בידי ועדות רשות השידור ובהן גם ועדה מקצועית. על פי אתר "כלכליסט", וועדה מיוחדת שדנה בחוק ביום ראשון האחרון התנגדה אף היא להתבססות על המסמך בטענה כי מדובר ב"אות מתה".

למרות הדברים, במהלך הדיון במליאת הכנסת דרש חבר הכנסת ישראל אייכלר (יהדות התורה) את צירופו של הסעיף לחוק שהועבר. עם זאת, עדיין לא ברור כיצד תוכל להתבצע אכיפה במקרים של הפרת פרטי התיקון לחוק.

 

במהלך שעות הבוקר לאחר היוודע דבר החוק החדש פרסמה מגישת התוכנית "סדר יום" ברשת ב' שבבעלות רשות השידור הודעה מטעמה. "הקדשנו חצי שעה עכשיו לדיור ציבורי. שמענו את הזכאים ואת תשובות הפקידים", תיארה נויבך בדף הטוויטר שלה, "עם הרבה צניעות, באמת, בשביל זה אנחנו משדרים. בשביל זה יש שידור ציבורי".

 

עוד בתגובה להתפתחויות תקף חבר הכנסת דב חנין (הרשימה המשותפת) את הסעיף החדש. "שידור ציבורי הוא לא שידור ממשלתי", אמר חנין, "צריך רשות שידור יותר פתוחה, יותר שוויונית, עם יותר מקום ומרחב לפריפריות ולציבור הערבי. צריך שינוי אבל הכיוון שממשלת נתניהו הולכת בו הוא כיוון של הרס".

 

בתוך כך, אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את ביטולה הרשמי של גביית אגרת הטלוויזיה כחלק מהשידור הציבורי בישראל. מדובר בחוק שייושם באופן רטרואקטיבי החל מ-1 בינואר 2015. לדברי אקוניס, "47 אחרי שהחלה הגבייה היא בטלה ומבוטלת. זהו הישג צרכני אדיר".

 

ברוב גדול: אושר בקריאה ראשונה "חוק הטרור"

 

עוד במהלך הדיון במליאת הכנסת אושר חוק המאבק בטרור בקריאה ראשונה. על פי החוק שהועבר ברוב של 45 תומכים מול 14 מתנגדים, סמכויות המדינה בהתמודדות עם מעורבים בטרור יורחבו כך שבין היתר ייקבע עונש בגובה של עד שלוש שנות מאסר לנאשמים שיימצא כי הביעו הזדהות עם מעשי טרור.