BETA

14.08.2015

00:49

נושאים חמים

לראשונה בישראל: תלמידים ערבים יחוייבו ללמוד עברית

התוכנית של משרד החינוך נועדה להביא לשיפור השליטה של התלמידים בשפה העברית בדגש על חיזוק מיומנויות הדיבור. עלות התוכנית כ-30 מיליון שקלים. רק 47% מהתלמידים במגזר הערבי נחשפים לעברית מחוץ לבתי הספר

תלמידי המגזר הערבי ילמדו לראשונה עברית כמקצוע חובה מגן הילדים ועד כיתה יב'. הלמידה תתבצע במסגרת תוכנית של משרד החינוך "עברית על הרצף". עלות התכנית מוערכת בכ-30 מיליון שקלים והיא תיושם בהדרגה כבר בשנת הלימודים הקרובה, תשע'ו. עד היום, האוכלוסיה הערבית נחשפה לשפה העברית רק מכיתה ג'.

 

התוכנית נועדה להביא לשיפור שליטת התלמידים בשפה העברית, בדגש על חיזוק מיומנויות הדיבור. במשרד החינוך מדגישים כי השליטה בשפה תאפשר תקשורת פתוחה בין מגזרי האוכלוסייה השונים. התוכנית צפויה לאפשר את השתלבות המגזר הערבי בלימודים האקדמאים שכן השליטה בעברית היא תנאי הכרחי ללמידה במוסדות להשכלה הגבוהה.

 

הרקע להחלטת משרד החינוך הוא מחקר שמראה שרק 47% מהתלמידים במגזר הערבי נחשפים לעברית מחוץ לבתי הספר וההנחה היא שלמידת העברית תוביל לצמצום פערים חברתיים. 26% מתוכם קוראים עיתונים בעברית ורק 16% צופים בתכניות טלוויזיה בעברית. עוד עולה מהמחקר שכ-93% מהתלמידים בכיתות ו' בחברה הערבית סבורים כי ידיעת השפה תסייע להם להצליח בעתיד.